Bedrieglijk onvermogen

 

 

Bedrieglijke onvermogen

U heeft een debiteur die claimt om niet in de mogelijkheid te zijn om uw vordering terug te betalen omdat hij zichzelf onvermogend verklaart? Maar u heeft een vermoeden dat dit slechts schijn is om niet te moeten voldoen aan uw openstaande vorderingen? Detective Bayo kan een onderzoek opstarten naar de actuele, werkelijke levensstijl en het werkelijke uitgavenpatroon van deze persoon.

Wanneer de schuldenaar een aanzienlijke vordering niet wil voldoen dan kan het zijn dat hij een deel van zijn vermogen wegschonk of onroerende goederen verkocht teneinde beslag op deze om de vorderingen te kunnen voldoen te ontduiken. Soms is het echter niet makkelijk om bedrieglijk onvermogen te bewijzen en is dit reeds jaren voordien in werking gezet om openstaande vorderingen niet meer te moeten voldoen.

Strafbaar

Wanneer u echter geld moet ontvangen van iemand die zich onvermogend maakt kunt u eventueel een strafklacht indienen. Het zich bedrieglijk onvermogend maken is nu eenmaal een misdrijf waarop gevangenisstraffen en/of geldboetes staan. Zo luid het uittreksel uit het strafwetboek:

Art 490 bis Sw.: Met gevangenisstraf van één maand tot twee jaar en met een geldboete van honderd frank tot vijfhonderdduizend frank of met één van die straffen alleen wordt gestraft hij die bedrieglijk zijn onvermogen heeft bewerkt en aan de op hem rustende verplichtingen niet heeft voldaan.

Wanneer u zich bij zo’n strafrechtelijke actie ook burgerlijke partij stelt kan u tevens een schadevergoeding en terugvordering van de gemaakte kosten om bewijzen te verzamelen vragen. Ook is het mogelijk om een schadevergoeding te vorderen van de mededader of medeplichtigen van het misdrijf. Tegenover de mededader of medeplichtig is, vervalt de strafvordering wel wanneer hij de aan hem overhandigde goederen teruggeeft (art. 490 bis Sw.).

Informatie over bankrekeningen is afgeschermd

Het is echter belangrijk om op te merken dat het niet mogelijk is om direct te weten hoeveel geld iemand op zijn of haar bankrekening heeft staan. Bankrekeninginformatie is vertrouwelijk en kan alleen worden verkregen via geautoriseerde kanalen. Ons onderzoek richt zich op andere technieken, zoals het grondig onderzoeken van financiële documenten en het analyseren van financiële patronen, om eventuele onregelmatigheden in het financiële gedrag van een persoon te identificeren.

Samenwerking met Bayo

Met een rapport van Detective Bayo is het mogelijk om een dergelijke strafklacht in te dienen. Wij komen met concrete bewijzen indien er sprake is van bedrog. We kunnen van uw debiteur de algemene, huidige levensstijl in kaart brengen zodat u met dit rapport kan aantonen dat het onvermogen bedrieglijk is.

Bij Detective Bayo werken we steeds op maat en bekijken we elk dossier individueel. Aarzel niet om ons te contacteren via ons contactformulier zodat we kunnen kijken hoe we u kunnen verderhelpen en op de meest efficiënte manier vaststellingen kunnen verrichten.