Concurrentiebeding

 

 

Niet alle werknemers blijven hun hele carrière in één zelfde bedrijf werken, dat weten we allemaal. Maar als u zware concurrentie heeft, wilt u natuurlijk niet dat mensen uit uw bedrijf bij hen gaan werken. Hoe u er zeker van kan zijn dat dat niet het geval is? Door de hulp in te roepen van detective Bayo.

Een strikte clausule

Het concurrentiebeding is een clausule die opgenomen kan worden in de arbeidsovereenkomsten. De verbintenis moet aangegaan worden door zowel de werknemers als –gever. Eenmaal een personeelslid de overeenkomst ondertekent, gaat hij ermee akkoord om na het vertrek uit uw bedrijf niet te gaan werken bij uw directe concurrenten.

Aan de clausule zijn nog verschillende andere voorwaarden verbonden:

  • Uw medewerker moet zich maximaal 1 jaar aan het beding houden, tenzij het anders opgenomen werd in de overeenkomst

  • Bij het verlaten van het bedrijf moet u als bedrijfsleider de werknemer een vergoeding in brutoloon betalen die afhankelijk is van de duurtijd van het concurrentiebeding.

  • Het beding is niet geldig als iemand om dringende reden ontslag neemt of ontslagen wordt om redenen die niet van dringende aard zijn.

 Er zijn nog verschillende andere voorwaarden waarover ons detectivebureau u met plezier meer uitleg geeft.

Een ex-werknemer werkt voor de concurrentie

Verdenkt u één of meerdere van uw ex-personeelsleden ervan te werken voor uw concurrenten? Dan kan u altijd beroepen op onze diensten. Wij zoeken voor u uit of uw vermoedens kloppen en geven u hiervan de bewijzen. De ex-werknemer zal verplicht zijn de vergoeding die hij kreeg terug te betalen, maar dat in tweevoud.

 Bent u geen contract aangegaan met uw personeel? Weet dan dat deze ook niet zomaar documenten, geheimen of klantenbestanden mogen lekken naar andere bedrijven. Denkt u dat dit toch het geval is? Dan kan u ons altijd contacteren voor bedrijfsspionage.

Een specifiek type concurrentiebeding

Het concurrentiebeding voor handelsvertegenwoordigers is een concurrentiebeding waarin andere standaard voorwaarden gelden, ook daarmee kunnen wij verderhelpen. Meer info op deze pagina.

Contacteer ons

Het eerste contact is altijd volledig vrijblijvend en gratis.

Stuur een bericht

Lees hier ons Privacybeleid