Vaststelling overspel met deurwaarder

 

 

Overspel is in 1987 geschrapt uit het strafwetboek en is dus niet langer een strafbaar feit. Tot 1 september 2007 stond er in artikel Art. 229 § 1 van de wetgeving “Ieder der echtgenoten kan echtscheiding vorderen op grond van overspel door de andere echtgenoot gepleegd.” dit werd daarna vervangen door “De echtscheiding wordt uitgesproken wanneer de rechter vaststelt dat het huwelijk onherstelbaar ontwricht is. Het huwelijk is onherstelbaar ontwricht wanneer de voortzetting van het samenleven tussen de echtgenoten en de hervatting ervan redelijkerwijs onmogelijk is geworden ingevolge die ontwrichting.”.

Bij een echtscheiding kan overspel dus nog steeds gelden als een manier om de duurzame ontwrichting van het huwelijk aan te tonen. Op die manier kan de procedure tot echtscheiding worden ingeleid of kan een eis tot betaling van onderhoudsgeld worden betwist. Ook kan bij een vaststelling op overspel de benadeelde partij vrij snel de echtscheiding bekomen. Daarom is het laten vaststellen van overspel nog steeds nuttig binnen een echtscheidingsprocedure.

De procedure (met deurwaarder)

  1. Een advocaat dient een verzoekschrift in bij de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg van het arrondissement voor betrapping op overspel.

  2. Met deze ontvangen machtiging kan de advocaat contact opnemen met een gerechtsdeurwaarder om de feitelijke vaststelling uit te voeren.

  3. Een detective kan vaststellen wanneer deze vaststellingen best kunnen geschieden.

  4. De feitelijke vaststelling van overspel gebeurt tussen 5 uur ’s ochtends en 21 uur ’s avonds door de gerechtsdeurwaarder samen met een slotenmaker en geassisteerd door de politie.

  5. De gerechtsdeurwaarder noteert bij de betrapping de aanwijzingen die wijzen op overspel en geeft deze door aan de advocaat van de benadeelde partij.

Na de echtscheiding?

Ook na het afronden van de echtscheidingsprocedure kan het vaststellen van het verblijfsadres nog steeds relevant zijn. Indien uw ex-partner niet meer op zijn/haar officiële adres verblijft kan dit gevolgen hebben voor de onderhoudsgelden die u betaald. Wanneer hij/zij in werkelijkheid met een nieuwe partner samenwoont kan u de onderhoudsgelden die u betaalt aanvechten. Dit kan vastgesteld worden door een privé-detective zodat u bewijzen in handen heeft.

Waarom een privé-detective?

Gezien het gaat over een éénzijdige procedure waarvan de overspelige niet op de hoogte is is er maar één enkele kans tot het uitvoeren van een betrapping. Daarom is het belangrijk dat de gerechtsdeurwaarder op het juiste moment wordt opgeroepen om de betrapping uit te voeren.

Detectivebureau Bayo heeft een jarenlange ervaring met betrappingen. Wij zijn dus op de hoogte hoe de procedures werken en kunnen prima samenwerken met de gerechtsdeurwaarder en uw advocaat teneinde correct en op het juiste moment te handelen.

Contacteer ons

Het eerste contact is altijd volledig vrijblijvend en gratis.

Stuur een bericht

Uw privacy is belangrijk voor ons, lees hier ons Privacybeleid