Op 11 Mei 2022 vond er weer een aanpassing plaats van het Android-beleid van Google. Vanaf die dag is het voor apps, zogenaamde ‘call recorders’, door Google niet meer mogelijk om telefoongesprekken op te nemen.

Door een recente beleidswijziging van Google is het voor call recorder apps niet meer toegestaan om met behulp van de toegankelijkheidsfuncties van Android-telefoons, opnames van een telefoongesprek te maken. Je kan dus niet meer snel een app installeren om je telefoongesprekken op te nemen met je Android smartphone.

Uitzondering

Als uitzondering is het via de eigen telefoonapp van Google zelf wel nog mogelijk om gesprekken op te nemen. Deze functie is echter niet beschikbaar gesteld door Google in Nederland en België. Dit ondanks dat het opnemen van gesprekken in België en Nederland niet verboden is wanneer men zelf aan het gesprek deelneemt. Je bent ook niet wettelijk verplicht een ander hiervan in te lichten, al is dit uiteraard wel wenselijk. Deze opnames kunnen wel een inbreuk vormen op het recht op privacy. Daarom zal de toelaatbaarheid van een in het geheim opgenomen gesprek als bewijs in een rechtszaak steeds geval per geval worden beoordeeld. Hierbij neemt de rechter als criteria de redelijke privacy verwachting van de deelnemers aan het gesprek, het beoogde doel van de opname, inhoud van het gesprek, de omstandigheden waaronder het gesprek plaatsvond, de hoedanigheid van de deelnemers aan het gesprek, etc.

Behalve bij opzettelijke schade als doel

Wanneer men een gesprek openbaar maakt en verspreid met het doel om iemand te schaden dan is artikel 314bis, §2, lid 2 van het Strafwetboek van toepassing “hij die, met bedrieglijk opzet of met het oogmerk te schaden, gebruik maakt van een wettig gemaakte opname van niet voor publiek toegankelijke communicatie of gegevens van een informaticasysteem.” Daarnaast bestaat er de bijkomende kans dat men vervolgd wordt voor strafrechtelijke inbreuken zoals bijvoorbeeld laster en eerroof.

Professionele telefoongesprekken

Uiteraard gelden er voor professionele telefoongesprekken nog andere richtlijnen. Zo moet een werknemer steeds door de werkgever op de hoogte worden gebracht van het bestaan van deze registratie, het doel van de registratie en de mogelijkheden tot toegang en rechtzetting van de geregistreerde gegevens en ook klanten of leveranciers moeten voor het gesprek worden geïnformeerd dat het gesprek opgenomen zal worden. Een uitzondering zijn callcenters die uitsluitend voor kwaliteitscontrole geen toestemming nodig hebben van de deelnemers, zowel de medewerker als de klant. Hou er rekening mee dat een klant ook steeds het recht heeft om de data op te vragen die u als bedrijf van hem heeft vastgelegd en kan verzoeken om de verwijdering van deze gegevens. Een uitzondering zijn financiële instellingen die onder de MiFID II regulering vallen en hierdoor wettelijk verplicht zijn alle data 5 jaar (in incidentele gevallen 7 jaar) te bewaren. Als een klant dus vraagt om deze gegevens te verwijderen dan mogen ze hieraan geen gevolg geven gezien de MiFID II regulering boven de GDPR wetgeving staat

Preinstalled apps

Het nieuwe beleid heeft geen effect op opnamefuncties die door de fabrikant van je Android-smartphone zijn toegevoegd. Dit omdat deze systeem-apps zijn voor geïnstalleerd op de telefoon en dus beschikken over elke toestemming. Voor sommige fabrikanten zal het dus nog mogelijk zijn om met je telefoon een gesprek op te nemen maar dit zal niet langer mogelijk zijn met elke Android-telefoon zonder omwegen. Het opnemen van gesprekken is dus afhankelijk van welke smartphone je gebruikt. Zo kan je via Samsung en OPPO lezen hoe je het opnemen van gesprekken kunt activeren.

Een gesprek alleen zelf herbeluisteren voor privégebruik levert dus geen probleem op. Belangrijk is echter om steeds een advocaat te raadplegen wanneer je de bruikbaarheid van de opname van een telefoongesprek wenst te weten.