Stelende werknemers, we zijn ze liever kwijt dan rijk. Als je weet dat België in de top 3 hoort van Europese landen waar werknemers vaker stelen van hun werkgever, is het als bedrijf belangrijk om te weten wat u hieraan kan doen.

Enkele harde cijfers

In 2010 en opnieuw in 2015 werd België genoteerd in de Europese top 3 van landen waar het vaakst gestolen wordt door werknemers. Enkel in Rusland en Finland wordt er meer bedrog opgetekend naar de werkgever toe.

In België noteren we in de retailsector een verlies van maar liefst 1.19 procent van de totale omzet dankzij diefstal, een percentage dat neerkomt op 927 miljoen euro. Hiervan is 29 procent afkomstig van diefstal van het eigen personeel (0,35% van de totale omzet).

Maar niet alleen uw personeel steelt, ook leveranciers zijn niet altijd even betrouwbaar. Zo wordt in ons land 10 procent van de diefstallen uit bedrijven, toegeschreven aan leveranciers. U zou niet voor niets de hulp inroepen van een detectivebureau om deze cijfers in uw eigen bedrijf te drukken.

Help, mijn personeel steelt

Als een klant zaken ontvreemd uit uw zaak, is het steeds gemakkelijker om deze diefstal na te trekken. U kan winkeldetectoren installeren, beveiligingsclips vasthangen aan uw spullen, camera’s ophangen in de winkel, enzovoort.

Als uw werknemers van u stelen, is het al moeilijker om dit te controleren. Zij hebben vaak toegang tot de kassa, weten hoe ze beveiligingen kunnen omzeilen en mogen volgens de privacywet niet zomaar gefilmd worden.

Wanneer mag u dan wel een camera plaatsen? Hier bestaan 4 doeleinden voor:

  • Om de veiligheid en gezondheid van het personeel te waarborgen

  • Controleren van het productieproces

  • Bescherming van de goederen van een onderneming (zoals in een kledingzaak of een supermarkt)

  • Controleren van de arbeid van het personeelslid (Let wel op: beslissingen die enkel en alleen genomen worden op basis van camerabeelden, zullen niet altijd geldig zijn).

Let op: een camera is niet altijd de oplossing, er zijn namelijk nog veel andere manieren om geld of spullen te laten verdwijnen. Daarom doet u best een beroep op privédetective Bayo, wij kunnen u op een gepersonaliseerde manier meedelen wat u kan doen om diefstal te voorkomen. Wij bieden u een oplossing op maat!

Wanneer spreken we over een diefstal?

Het kan gaan over een vulpen of printpapier. Maar we betwijfelen dat een bedrijf hier echt schade aan zal lijden. Toch kan u hierover ook een klacht indienen. Wat ondernemingen wel voelen in hun cijfers zijn grote diefstallen zoals:

  • Regelmatig geld uit de kassa halen

  • Klantendatabases kopiëren en doorsturen

  • Jaarrapporten uitdelen

  • Weggeven van ongehoorde kortingen

  • Vertrouwelijke bedrijfsinformatie verdelen

Natuurlijk verliest u ook geld aan uw werknemers als zij tijdens hun uren niet bezig zijn met datgene waar zij voor aangenomen zijn. Ook hiervoor kan u ons steeds inschakelen: zie ‘Tijdsbesteding personeel

Hoe gaat Bayo te werk?

U heeft vermoedens dat uw personeel zaken ontvreemden uit uw bedrijf. Dan kan u best professionele hulp inschakelen om samen met u te bekijken wie er steelt en wat juridisch de meest interessante mogelijkheden zijn.

1. Bayo gaat met u op zoek naar de persoon die uit uw bedrijf steelt.

2. We proberen samen met u bewijzen te verzamelen van het gedrag van de werknemer.

3. Samen met u gaan wij de onderhandelingen aan met de werknemer om een gepaste oplossing te zoeken.

4. Indien nodig maken wij een rapport op dat sterk genoeg is om gerechtelijke stappen te ondernemen.

5. Wij geven tips om bedrijfsdiefstallen in de toekomst te vermijden.

Contacteer ons vandaag nog of kom meer te weten over onze werkwijze via de bedrijfsdiefstal op onze website.

Meer lezen?

Privacy Commision: Voor welke doeleinden? |2017

Jobat

Fashion United: Retail barometer vaker diefstal door personeel dan klanten | November 2015

HR.square: Stelende werknemers: België in top 3 | December 2015

Infotalia: Diefstal door personeel, wat te doen? | N/A