In Mei 2019 gaf een werknemer van Detectivebureau Bayo een exclusief interview aan WIEPER. Dit kon je ook hier op onze website nalezen. In dit tweede deel gaan we in op “ingeschakeld door je werkgever“.

In het nummer van vorige maand kon je lezen hoe een privédetective achterhaalt of je partner overspel pleegt of je kinderen wel naar school gaan. Maar een privédetective wordt lang niet alleen ingehuurd om je geliefden te betrappen op een leugen. Ook werkgevers kunnen de diensten van een privédetective inhuren. Zoals bijvoorbeeld bij verdacht ziekteverzuim of om te achterhalen of een werknemer wel degelijk zijn werk doet. Een privédetective van het detectivebureau Bayo – die zijn naam omwille van zijn job liever geheimhoudt – deelt exclusief met WIEPER hoe hij werknemers ontmaskert.

WIEPER: WAARVOOR KUNNEN BEDRIJVEN BEROEP DOEN OP JOUW DIENSTEN?

PRIVÉDETECTIVE BAYO: “Of je nu iemand aan­neemt of samenwerkt met je werknemers in het algemeen, het gaat altijd om wederzijds vertrouwen. Je gaat ervan uit dat de personen die je in dienst neemt zich zo goed mogelijk inspannen om het gezamenlijke doel van je onderneming te behalen. Je kan goede af­spraken maken met je personeel, maar het wil niet altijd zeggen dat iedereen die even correct opvolgt. Er wordt me vaak gevraagd om na te gaan hoe werknemers hun tijd besteden tijdens de werkuren, en of ze dus niet te veel bezig zijn met andere zaken tijdens hun werk. Maar ik word ook ingehuurd vóór iemand al dan niet aangenomen wordt, om bijvoorbeeld na te gaan of die persoon wel is wie die zegt te zijn tijdens een sollicitatieprocedure. Leeft een ex-­werknemer zijn contract met concurrentie­beding nog altijd na of is die binnen de afge­sproken termijn toch aan het werk voor de concurrentie? Wat als er regelmatig diefstal gepleegd wordt binnen de onderneming en je wil niemand onterecht betichten? Of er is een werk­nemer vaak en/of voor een lange tijd ziek, maar je hebt een vermoeden dat het niet rechtmatig is? Voor al die zaken – en nog veel meer ­- kan beroep gedaan worden op een privédetective.”

“Ook voor iemand al dan niet wordt aangenomen, kunnen we op onderzoek uittrekken. Niet elke sollicitant is immers wie die zegt te zijn tijdens een jobinterview.”

WIEPER: HOE KAN JE NAGAAN OF EEN WERKNEMER ZIJN WERK AL DAN NIET DOET?

BAYO: “Met andere opdrachten bezig zijn, privézaken regelen, surfen op het internet, vroegtijdig vertrekken en laattijdig toekomen,… het vraagt allemaal tijd die van de werkuren van het personeelslid gaat en dat is natuurlijk niet de bedoeling. Baanpersoneel heeft meer vrijheid en daarop heb je niet altijd evenveel controle. Vertegenwoordigers en handelsverte­genwoordigers zijn vaak op de baan om klanten te bezoeken of zoeken. Maar zij hebben dus ook de vrijheid om ongecontroleerd privébezigheden in orde te brengen of te werken voor eigen rekening of erger nog: voor de concurrentie. Baanpersoneel kunnen wij gemakkelijk volgen en controleren. We gaan dan na of die persoon zijn afspraken naleeft, het nodige werk levert en zijn tijd niet investeert in andere zaken.”

WIEPER: DE AFSPRAKEN GEBEUREN ACHTER GESLOTEN DEUREN, HOE KOM JE TE WETEN OF DIE WERKNEMER DE NODIGE MOEITE DOET?

BAYO: “Waar rook is, is 99% van de tijd vuur. En dat is niet alleen zo wanneer een particulier zijn partner verdenkt van ontrouw. Wanneer een werknemer nooit een deadline haalt of het nodige aantal verkopen doet, dan weet je dat daar een reden voor moet zijn. Een tijd geleden werd ik ingehuurd door een werkgever omdat een van zijn werknemers beweerde al haar afspraken te hebben nageleefd, maar toch nooit een verkoop kon vastleggen. Ik heb haar toen gevolgd en wat bleek? Ze reed inderdaad naar elke bestemming, maar in plaats van een gesprek te voeren over de diensten, gaf ze enkel een foldertje af. Het aantal gereden kilometers klopte en ook de prospecten verklaarden haar gesproken te hebben. De werkgever kon dus niet vastleggen wat het probleem precies was. Maar door haar enkel een folder te zien afge­ven of haar na amper twee minuten een huis te zien verlaten, kon al snel vastgesteld worden dat ze nooit haar volledige verkoopspraatje deed. Dat toonde een onvoldoende inzet en het niet naleven van de afspraak met de werkgever. Bovendien was ze telkens voor de middag alweer thuis en reeds ‘klaar met werken’. Wij maakten een gedetailleerd verslag – zoals we dat bij elke zaak doen – en legden dat voor aan haar werkgever. Op die manier weet de werkgever waarom de werkgever hem enkel geld kost en geen oplevert. Aan hem de keuze wat hij met die informatie doet natuurlijk.”

WIEPER: IS HET BIJ VERDACHT ZIEKTEVERZUIM NIET VOLDOENDE OM EEN CONTROLEARTS TE STUREN?

BAYO: “Een controlearts mag enkel op bezoek komen tijdens de werkuren. Dat maakt het vooral moeilijk wanneer de huisarts de patiënt de toestemming gaf om zich buitenshuis te begeven. Bovendien beoordeelt de controlearts een momentopname en niet wat de werknemer precies uitvoert tijdens zijn ziekteverlof. In het verleden moest ik een werknemer onderzoeken die zich een maand ziek had gemeld. Gezien de plotse aard en lange duur van zijn ziekte­ verlof nam de zaakvoerder contact op met ons bureau. Na onderzoek bleek dat hij er tijdens die maand een tweede job in het zwart op nahield. Hij kreeg dus de maand uitbetaald door zijn werkgever omwille van ziekte én een volledig loon van een maand zwartwerk. Je hoeft tijdens je ziekteverlof niet de hele dag in bed te liggen, maar je hoort wel degelijk ziek en bijgevolg arbeidsongeschikt te zijn.”

WIEPER: BEDANKT VOOR HET GESPREK!