Sweethearting

Diefstallen zijn een ware plaag en zadelen een bedrijf steeds met een financieel verlies op. Als die diefstallen dan ook nog eens door eigen personeel worden uitgevoerd, komt er naast het financiële aspect ook nog een gebrek aan onderling vertrouwen bij kijken. Allemaal zaken die u als bedrijfsleider uiteraard liever wilt vermijden. Sweethearting, dat uit de Verenigde Staten komt overgewaaid, is een vorm van interne diefstal die eerder moeilijk op te merken valt en die vaak al een hele tijd gaande is voor er bij u een belletje gaat rinkelen.

Wat is het?

Men spreekt van sweethearting als uw werknemers gratis producten of zeer hoge kortingen geven aan mensen die ze kennen of als ze geen actie ondernemen bij diefstal door een bekende. Deze vorm van bedrijfsdiefstal of interne fraude kan uw bedrijf al snel heel veel geld kosten zonder dat u het in de gaten heeft.
We kunnen hier verschillende vormen onderscheiden:

 • Als familie of vrienden met hun mandje of kar aan de kassa passeren, worden verschillende producten niet gescand. Hetzelfde kan evengoed binnen de horeca, waarbij slechts een deel van de bestelling op de kassa wordt ingegeven.
  Omdat u niet steeds toezicht uitoefent op de kassa en het aantal gescande goederen, zal het u niet opvallen dat een werknemer het niet zo nauw neemt met het afrekenen.
 • De werknemer gebruikt zijn persoonlijke personeelskorting om goederen aan te kopen voor familie of vrienden. In veel bedrijven is het zo dat personeelsleden voor eigen gebruik goederen met korting voor eigen gebruik kunnen aankopen. Als zij deze korting echter ook gebruiken om goederen aan te kopen voor derden, is er wel degelijk sprake van fraude. Het is voor u echter meestal onmogelijk om uit te maken of te bewijzen dat uw werknemer iets aankoopt voor iemand anders.
 • De werknemer kijkt bewust even de andere kant op als iemand van zijn vrienden of familie iets steelt. Door de interne informatie van uw personeelslid is het voor de “klant” makkelijk om goederen de winkel uit te krijgen zonder hierbij opgemerkt te worden. Uw werknemer zal informatie geven over het beste moment om iets te stelen en over de manier waarop goederen eventueel beveiligd zijn.

Zoals al aangegeven zal het voor u zeer moeilijk zijn om bovenstaande voorbeelden op het spoor te komen. Temeer omdat u in wezen uw werknemers vertrouwt en dus ook geen argwaan koestert. Zo lang u uw werknemer niet op heterdaad kunt betrappen of harde bewijzen in handen hebt, kunt u dus weinig tot niets ondernemen. Een ontslag moet namelijk steeds gemotiveerd worden en een vaag vermoeden zal hierin niet volstaan. Geen wonder dus dat deze vorm van diefstal steeds meer aan populariteit wint. Een live voorbeeld van sweethearting kan u terugvinden in het filmpje hieronder.

Waarom doet uw werknemer dit?

Er zijn verschillende redenen aan te halen waarom iemand tot deze vorm van bedrijfsdiefstal overgaat.

 • Uw werknemer wordt door een vriend of familielid onder druk gezet om hieraan mee te werken.
 • Uw werknemer ondervindt zelf financiële problemen en hoopt hier met de hulp van derden op deze manier een oplossing voor te vinden.
 • Uw werknemer is niet tevreden met zijn job of met de werkomstandigheden en ziet dit als een soort “wraak” op uw bedrijf en werkwijze.
 • De gelegenheid maakt de dief, wordt weleens gezegd en dat kan hier ook een oorzaak zijn. Als uw werknemer overtuigd is dat er weinig controle is en dat de pakkans laag is, kan dit een oorzaak zijn voor zijn gedrag.

Wat het motief ook is, het kan en mag niet getolereerd worden. U brengt uw bedrijf en uw andere werknemers schade toe door dergelijk gedrag door de vingers te zien.

Is sweethearting slecht voor bedrijven?

 1. Het verkleint de winstmarges

Uiteraard willen bedrijven vermijden dat er gestolen wordt doordat men hierdoor geld verliest, maar het probleem gaat echter verder. In de meeste sectoren is de winstmarge klein waardoor door diefstal de reeds kleine winstmarges kunnen verdampen en kunnen omgezet worden in verlies.

Sommige werknemers denken misschien dat hun bedrijf genoeg geld verdient en dat het stelen van kleine bedragen niemand zal schaden.

Het weggeven van een pakje kauwgom kan onbeduidend lijken voor een werknemer, maar wanneer elke werknemer elke dag dat hij werkt een paar euro zou weggeven, zou dit na verloop van tijd kunnen oplopen tot honderden of duizenden euro’s.

 1. Het introduceert vriendjespolitiek

Het laat aan de klant zien dat werknemers onverantwoord handelen. Als een werknemer aan bepaalde klanten gratis artikelen weggeeft maar aan andere niet is dit niet eerlijk. Klanten moeten weten dat de prijzen in de winkel eerlijk en consistent zijn. Een klant die andere klanten ziet stelen en waarbij dit wordt toegelaten toont aan dat de prijszetting in de winkel misschien niet correct zou kunnen zijn.

 1. Het management kan zich genoodzaakt voelen om draconische maatregelen te nemen die nadelig kunnen zijn voor klanten en/of werknemers.

Hoe kan Bayo u hierbij helpen?

Zoals eerder aangehaald, zal het voor u moeilijk zijn dit handelen zelf op het spoor te komen en al helemaal om hier voldoende waardevolle bewijzen voor te verzamelen. Bayo helpt u om op een discrete manier na te gaan wie zich binnen uw bedrijf schuldig maakt aan diefstal en zorgt door middel van een goed onderbouwd dossier voor voldoende bewijsstukken om actie te ondernemen tegen de betrokken werknemer. Omdat elk bedrijf anders is en daders ook verschillende methoden hanteren, werken wij steeds in nauw overleg met u. U wordt van iedere ontwikkeling steeds nauwgezet op de hoogte gehouden en  het bent u die steeds de uiteindelijke beslissingen neemt.
Jarenlange ervaring, doorgedreven opleiding en de meest doeltreffende onderzoeksmethodes bieden u de garantie dat u de gepaste actie kunt ondernemen tegen werknemers met minder goede bedoelingen. Ieder onderzoek gebeurt volgens de wettelijke procedures en in volledige discretie.

Heeft u een vermoeden dat uw bedrijf slachtoffer is van interne diefstal? U kunt op elk moment de professionele hulp van detective bureau Bayo inroepen.