Zieke werknemers zijn voor uw bedrijf, hoe u het nu draait of keert, altijd een verlies. Natuurlijk kan een medewerker eens ziek vallen en dat is nog geen reden om hem meteen aan de deur te zetten. Maar de ene werknemer is al eens sneller en langer ziek of afwezig dan de andere. En zij kunnen voor uw bedrijf op lange termijn een probleem vormen. Omdat een werknemer niet altijd afwezig is door ziekte, spreken wij liever over verzuim dan over ziekteverzuim.

Vier vormen van verzuim

Omdat er verschillende gradatie bestaan in het verzuim, wordt het opgedeeld in vier verschillende vormen.

  • Wit verzuim: bij deze vorm heeft de werknemer een geldige reden voor zijn afwezigheid. Ziekte met doktersattest, overlijden in de familie, zwangerschap,… maken allemaal deel uit van deze categorie.

  • Grijs verzuim: de werknemer is effectief ziek geweest, maar blijft langer afwezig dan nodig is. Onder grijsverzuim worden ook werknemers gerekend die tijdelijk hun functie niet kunnen uitoefenen, maar wel andere taken kunnen volbrengen. Voor deze werknemer kan u dus op zoek gaan naar een tijdelijke oplossing.

  • Zwart of frauduleus verzuim: De werknemer heeft geen geldige reden om afwezig te zijn, maar komt toch niet opdagen tijdens de werkuren.

  • Roos verzuim: de medewerker is aanwezig op het werk, maar presteert niet optimaal. Hij kan ziek zijn, maar weigeren thuis te blijven. Hij vormt op die manier een risico om collega’s te besmetten. Maar hij kan ook aanwezig zijn en het werk niet naar behoren doen of zijn tijd besteden aan andere zaken. Hiervoor verwijzen wij u graag door naar onze pagina over tijdsindeling van de werknemer.

De cijfers

Absenteïsme is en blijft een probleem in België. Volgens een onderzoek van SDWorx waren er in 2016 iets meer dan 6 op 10 medewerkers minsten een dag afwezig wegens ziekte, wat slaat op 62,65% van de werkende bevolking. Langdurig verzuim wordt in 2016 opgetekend op 2,88%.

Wanneer het verzuim meer toeneemt? Naarmate men ouder wordt… Medewerkers met een leeftijd vanaf 50 jaar zijn het vaakst afwezig (5,32%), gevolgd door de leeftijdsgroep 30 tot 50 jarigen met 5,32%. Van jongeren onder de 30 daarentegen is er slechts 3,98% afwezig geweest in 2016.

Het zijn ook de bedienden waar het vaakst verzuim bij gepleegd wordt en die het vaakst tijdskrediet opnemen. Dat blijkt uit cijfers van RVA: 3,2% van de bedienden nam in 2016 tijdskrediet op tegenover 1,6% bij de arbeiders.

Best wel hoge cijfers, niet? Wacht tot u ontdekt wat de kosten zijn voor uw bedrijf…

De kosten

Men denkt er niet altijd aan, maar afwezige werknemers zijn vaak een kost die een grote invloed heeft op de bedrijfsresultaten van een onderneming.

Onderzoek van SD Workx heeft aan het licht gebracht dat een uur ziekteverzuim gemiddeld meer dan € 19 kost. En dat zijn enkel en alleen de loonkosten. Hierin zijn de kosten van kwaliteitsverlies, vervanging en dergelijke nog niet ingerekend.

Wilt u weten hoeveel uw bedrijf ongeveer verliest aan zieke medewerkers? Mensura heeft een tool ontwikkelt om zelf na te gaan hoeveel verzuim kost voor uw bedrijf. (Edit 17/02/2022, link verwijderd; tool is niet langer beschikbaar)

Wilt u deze kosten voorkomen? Laat detectivebureau Bayo voor u het ziekteverzuim in kaart brengen.

Kan u niet zieke werknemers belonen?

De laatste tijd is er veel gebeurd rond werkgevers die hun personeel beloont dat niet ziek was. Maar is dit wel een goed idee?

Bepaalde bedrijven verloten bijvoorbeeld reischeques aan medewerkers die twee maand niet ziek zijn geweest. Een effect dat volgens specialisten heel even kan werken, maar snel weer uitwerkt. Het is ook in strijd met de discriminatiewet.

Zieke mensen komen toch werken en besmetten hierdoor anderen. Mensen die reeds een prijs hebben gewonnen, zullen nadien sneller opnieuw afwezig zijn,…

U ziet het, mensen belonen die zich een lange tijd niet afwezig hebben gemeld, is niet altijd een goed idee. Vaak kan u als bedrijf andere maatregelen trekken die veel effectiever zijn.

Hoe kan u ziekteverzuim tegengaan?

Bent u op zoek naar manieren om verzuim in uw bedrijf te verminderen? Dan kan u steeds beroep doen op onze diensten of kan u alvast ons artikel lezen met verschillende tips: “8 manieren om ziekteverzuim aan te pakken.

Meer lezen?

De Morgen | Arbeider of bediende dit betekent het voor uw loon, ziekteverzuim en werkplezier, 5 juli 2017

Mensura | Hoeveel kost het verzuim in uw bedrijf

Knack | Werknemers belonen om niet ziek te zijn, werkt slechts tijdelijk en met neveneffecten, 24 juli 2017

TvOost | Extra belonign voor niet zieke werknemers nooit een goed idee, 14 juli 2017